BM100mMixed_SN09_YellowTurtles
BM100mMixed_SN11_SB60
BM100mMixed_SN16_SpeedformDragons
BM100mMixed_SN19_BlueBulls
BM100mMixed_SN21_BeastBoat
BM100mMixed_SN25_ViennaDragon
BM100mMixed_SN26_RumPaddler
BM100mMixed_SN27_Spitfires
BM100mMixed_SN29_Rostocker_Seebaeren
BM100mMixed_SN30_DeltaDragons
BM100mMixed_SN31_YellowSubmarine
BM100mMixed_SN34_SportsteamHH
BM100mMixed_SN36_SCNAmaZoonas
BM100mMixed_SN40_LoungeDragons
BM100mMixed_SN42_BauloewenSchwerin
BM100mMixed_SN43_HannoverAllSports
BM100mMixed_SN44_DontSchnatter
BM100mMixed_SN45_Barracuda
BM100mMixed_SN47_DoknRoll
BM100mMixed_SN48_BlackWave
BM100mMixed_SN51_EaglemountainDragons
BM100mMixed_SN53_Uckerdrachen
BM100mMixed_SN03_FreakShow
BM100mMixed_SN05_BalticBandits

CC100mOpen_SN86_SB60
CC100mOpen_SN88_BeastBoat
CC100mOpen_SN90_FreistaatEnkendorf
CC100mOpen_SN91_ElbeCrew
CC100mOpen_SN92_HannoverAllSports
CC100mOpen_SN93_WSD
CC100mOpen_SN19_BlueBulls
CC100mOpen_SN85_FreakShow

CC200mFrauen_SN71_Ostblock
CC200mFrauen_SN95_SpeedformLadies
CC200mFrauen_SN96_HannoverAllsportsD
CC200mFrauen_SN11_SB60Ladies

SB200m_SN64_RostockerSeebaeren
SB200m_SN66_YellowSubmarine
SB200m_SN67_SportSFreunde
SB200m_SN68_SportsteamHH
SB200m_SN69_BLuePhoenix
SB200m_SN70_HaiVoltage
SB200m_SN71_Ostblock
SB200m_SN72_Wukeys
SB200m_SN73_Totenkopfbande
SB200m_SN74_BorussenDrachen
SB200m_SN75_BuesBrothers
SB200m_SN76_BlackWave
SB200m_SN77_EaglemountainDragons
SB200m_SN78_DDataDragons
SB200m_SN79_GhostDragons
SB200m_SN80_RumTanten
SB200m_SN81_DrekiRagneroek
SB200m_SN60_FreakShow
SB200m_SN61_NT60Ladies
SB200m_SN62_BlueBulls
SB200m_SN63_RumPaddler

CC200m_SN01_RubberDuckz
CC200m_SN02_RedDragons

CC200m_SN03_FreakShow
CC200m_SN04_HKWaverunners
CC200m_SN05_BalticBandits
CC200m_SN06_DTDT
CC200m_SN07_CCSharks
CC200m_SN08_Arabros
CC200m_SN09_YellowTurtles
CC200m_SN10_Slowmotion
CC200m_SN11_SB60
CC200m_SN12_Spassvoegel
CC200m_SN13_WaRennTest
CC200m_SN14_SunshineDragons
CC200m_SN15_FunDragons
CC200m_SN16_SpeedformDragons
CC200m_SN17_ABCSchuetzen
CC200m_SN18_Gruenpunktjolle
CC200m_SN19_BlueBulls
CC200m_SN20_Spaetlesen
CC200m_SN21_Beast_Boat
CC200m_SN22_TaiwanDragons
CC200m_SN23_TorpedoRW
CC200m_SN24_CryingSharks
CC200m_SN25_VIennaDragon
CC200m_SN27_Spitfires
CC200m_SN28_FITCOTeam
CC200m_SN29_Rostocker_Seebaeren
CC200m_SN29_Seebaeren_Rostock
CC200m_SN30_Deltadragons
CC200m_SN31_YellowSubmarine
CC200m_SN32_ScoutDragons
CC200m_SN33_TowerBerlin
CC200m_SN34_SportsteamHH
CC200m_SN35_CCAzubiSharks
CC200m_SN36_SCNAmaZoonas
CC200m_SN37_BlauDrachenjäger
CC200m_SN38_DBDragons
CC200m_SN39_Karriereteam
CC200m_SN40_LoungeDragons
CC200m_SN41_TakataKois
CC200m_SN42_BauloewenSchwerin
CC200m_SN43_All-Sports_Hannover
CC200m_SN44_DontSchnatter
CC200m_SN45_BarracudaRacing
CC200m_SN46_Boatrunner
CC200m_SN47_DoknRoll
CC200m_SN48_BlackWave
CC200m_SN49_PromessFighters
CC200m_SN50_DDataDragons
CC200m_SN51_EaglemountainDragons
CC200m_SN52_Bloody_Hedghogs
CC200m_SN53_Uckerdrachen
CC200m_SN54_HKDragons
CC200m_SN55_ArabrosJugend
CC200m_SN56_Hausdrachen
CC200m_SN57_Spreepiraten
CC200m_SN58_SB50
CC200m_SN89_Terrorpeuten
CC200m_SN95_SpeedformLadies
CC200m_SN96_HannoverAllsportsD